Bezpieczny.pl (Grupa Generali) - zaproszenie na bezpłatne szkolenia on-line

  

Bezpieczny.pl (Grupa Generali) niniejszym przekazuje zaproszenie na bezpłatne szkolenia on-line, których tematyka związana jest z:

 • Ochroną interesów administracyjnych dyrektora z tytułu niewłaściwego zastosowania wytycznych sanitarno-epidemiologicznych nałożonych przez: organ prowadzący, urzędy administracji rządowej kierowane przez ministra odpowiedzialne za obszar edukacji i zdrowia, kuratorium oświaty oraz Główny Inspektorat Sanitarny

  Ochrona obejmuje udokumentowane i uzasadnione koszty pomocy prawnej dotyczące odwołania się od kar nałożonych na dyrektora placówki oświatowej, w tym sankcji z tytułu prawa pracy, z tytułu nie zastosowania lub niewłaściwego zastosowania wytycznych sanitarno-epidemiologicznych związanych z Covid-19

 • ubezpieczeniem szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w szczególności SARS2 Covid-19)

 • zabezpieczeniem roli Dyrektora względem narastającej roszczeniowości rodziców i
  działalności kancelarii odszkodowawczych oraz z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wychowanków i zatrudnionej kadry w placówce oświatowo-wychowawczej


Temat bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych jest bardzo szeroki i zasługuje na  szczególną uwagę, dlatego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, na których poruszymy między innymi następujące zagadnienia:

 1. Rola organu prowadzącego/organu założycielskiego w relacji z Dyrektorem;
 2. Kto i w jakim zakresie odpowiada z tytułu szkód na osobie powierzonej opiece;
 3. Kto i w jakim zakresie odpowiada z tytułu szkód wyrządzonych przez podopiecznych;
 4. Odpowiedzialność administracyjna Dyrektora placówki z uwzględnieniem przepisów prawaoświatowego, kodeksu cywilnego i kodeksu pracy;
 5. Odpowiedzialność administracyjna Dyrektora w związku z wykonywaniem działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i pomocniczej w związku z procesem nauczania i wychowania;
 6. Ryzyka wynikające z nadzoru nad wychowankami placówki;
 7. Analiza wytycznych sanitarno-epidemiologicznych mający wpływ na funkcjonowanie placówki;
 8. Odpowiedzialność administracyjna Dyrektora względem wytycznych sanitarno-epidemiologicznych;
 9. Covid-19 a prawidłowe funkcjonowanie placówki;
 10. Ochrona interesu Dyrektora placówki i pozostałych pracowników, w tym nauczycieli, pedagogów, wychowawców i pozostałych pracowników zatrudnionych w placówce.


Bezpłatne szkolenia on-line organizowane przez Bezpieczny.pl przygotowane zostały przez specjalistę z tego zakresu, poparte wieloma przykładami „z życia" . Podczas szkoleń rozwiejemy wątpliwości za co, kiedy i do kiedy  placówka/ Dyrektor placówki ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udzielają:

 1. Region północny: Joanna Karczewska,+48 604 055 358; jkarczewska@bezpieczny.pl
 2. Region północno-wschodni: Robert Kochański, +48 502 285 264; rkochanski@bezpieczny.pl
 3. Region środkowy: Tomasz Kołowrotkiewicz, +48 533 670 281; tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl
 4. Region południowy: Mariusz Bolik; +48 668 840 932; mbolik@bezpieczny.pl
 5. Region południowy: Marek Kijak; +48 601 427 945; mkijak2@bezpieczny.pl


Harmonogram szkoleń:

25 sierpnia br, wtorek godz. 11:00
Meeting ID: 898 5242 3068
Hasło: 807350
Link: https://us02web.zoom.us/j/89852423068?pwd=VU1nSXRHdWx6NGREYldVc05nYm1rZz09

 

27 sierpnia br, czwartek godz. 11:00
Meeting ID: 833 7755 0486
Hasło: 807350
Link: https://us02web.zoom.us/j/83377550486?pwd=TytWY1c4RGRsUlNCYjdCODBrY3k3Zz09

 

31 sierpnia br, poniedziałek godz. 15:00
Meeting ID: 865 4231 8906
Hasło: 170931
Link: https://us02web.zoom.us/j/86542318906?pwd=MUY1Z1N2Wm1MS3dnNUJ5OThoQzN2UT09

 


Więcej informacji odnośnie tematyki odpowiedzialności cywilnej znajdą Państwo pod linkiem: https://bezpieczny.pl/oc-dyrektora

0 0
Feed

Zostaw komentarz